2018-04-20
MKJ228859      窗盒灯光音乐电动城市轨道车带桥

包装: 开窗盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 10.0 / 8.0

长宽高: 67.0 X 37.0 X 9.5

产品种类: A73   轨道

外箱体积: 0.277

内盒个数: 0

外箱装量: 8

外箱长宽高: 78.0 X 45.5 X 78.0

2018-04-20
MKJ228823      吸板闪光手提袋饰品套包电

包装:

日期: 2018-04-20

毛/净重: 14.5 / 12.5

长宽高: 17.0 X 39.0 X 6.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.226

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 77.0 X 42.0 X 70.0

2018-04-20
MKJ228814      吸板闪光手提袋饰品套包电

包装:

日期: 2018-04-20

毛/净重: 14.5 / 12.5

长宽高: 17.0 X 39.0 X 6.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.226

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 77.0 X 42.0 X 70.0

2018-04-20
MKJ228778      手提明盒惯性吹风筒饰品套

包装: 明盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 21.0 / 19.0

长宽高: 22.0 X 20.0 X 5.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.243

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 72.0 X 45.0 X 75.0

2018-04-20
MKJ228751      手提明盒饰品配电动相机

包装: 明盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 21.0 / 19.0

长宽高: 22.0 X 20.0 X 5.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.243

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 72.0 X 45.0 X 75.0

2018-04-20
MKJ228697      吊卡手提明盒惯性吹风筒男孩理发套

包装: 明盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 22.0 / 20.0

长宽高: 26.0 X 19.5 X 7.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.273

内盒个数: 2

外箱装量: 60

外箱长宽高: 82.5 X 43.0 X 77.0

2018-04-20
MKJ228607      展示盒5只闪光手提袋包电

包装: 展示盒/5

日期: 2018-04-20

毛/净重: 12.2 / 10.2

长宽高: 18.0 X 34.5 X 19.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.156

内盒个数: 0

外箱装量: 12

外箱长宽高: 74.0 X 36.0 X 58.5

2018-04-20
MKJ228589      展示盒电动吹风筒美发工具手提袋饰品套

包装: 展示盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.6 / 13.6

长宽高: 43.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.266

内盒个数: 2

外箱装量: 24

外箱长宽高: 88.5 X 35.0 X 86.0

2018-04-20
MKJ228580      展示盒闪光手提袋饰品套配手机电动相机

包装: 展示盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 17.3 / 15.3

长宽高: 43.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.266

内盒个数: 2

外箱装量: 24

外箱长宽高: 88.5 X 35.0 X 86.0

2018-04-20
MKJ228553      展示盒电动吹风筒美发工具眼镜饰品套

包装: 展示盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 16.3 / 14.3

长宽高: 43.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.266

内盒个数: 2

外箱装量: 24

外箱长宽高: 88.5 X 35.0 X 86.0

2018-04-20
MKJ228535      展示盒电动吹风筒美发工具眼镜饰品套

包装: 展示盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.4 / 14.0

长宽高: 65.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.32

内盒个数: 2

外箱装量: 18

外箱长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

2018-04-20
MKJ228517      展示盒闪光手提袋饰品套配实心芭芘包电

包装: 展示盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 16.0 / 14.6

长宽高: 65.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.32

内盒个数: 2

外箱装量: 18

外箱长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

2018-04-20
MKJ228499      窗盒惯性吹风筒男孩理发套配灯光IC相机包......

包装: 开窗盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.4 / 14.0

长宽高: 65.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.329

内盒个数: 2

外箱装量: 18

外箱长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

2018-04-20
MKJ228463      窗盒惯性吹风筒男孩理发套

包装: 开窗盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.4 / 14.0

长宽高: 65.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.329

内盒个数: 2

外箱装量: 18

外箱长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

2018-04-20
MKJ228445      窗盒惯性吹风筒男孩理发套

包装: 开窗盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 14.5 / 12.5

长宽高: 43.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.266

内盒个数: 2

外箱装量: 24

外箱长宽高: 88.5 X 35.0 X 86.0

2018-04-20
MKJ228418      窗盒惯性吹风筒男孩理发套配灯光IC相机包......

包装: 开窗盒

日期: 2018-04-20

毛/净重: 14.5 / 12.5

长宽高: 43.0 X 32.0 X 6.5

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.266

内盒个数: 2

外箱装量: 24

外箱长宽高: 88.5 X 35.0 X 86.0

2018-04-20
MKJ228346      双吸惯性吹风筒美发工具饰品套

包装: 双吸

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.0 / 13.0

长宽高: 22.0 X 33.5 X 6.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.303

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 67.0 X 58.0 X 78.0

2018-04-20
MKJ228337      双吸惯性吹风筒美发工具饰品套

包装: 双吸

日期: 2018-04-20

毛/净重: 13.1 / 11.1

长宽高: 22.0 X 33.5 X 5.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.303

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 67.0 X 58.0 X 78.0

2018-04-20
MKJ228328      双吸惯性吹风筒美发工具饰品套

包装: 双吸

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.0 / 13.0

长宽高: 22.0 X 33.5 X 5.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.303

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 67.0 X 58.0 X 78.0

2018-04-20
MKJ228319      双吸惯性吹风筒美发工具饰品套

包装: 双吸

日期: 2018-04-20

毛/净重: 15.0 / 13.0

长宽高: 22.0 X 33.5 X 6.0

产品种类: A65   饰品类

外箱体积: 0.303

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 67.0 X 58.0 X 78.0

购物车
成功加入购物车!