2017-10-18
MKI709190      喷漆惯性越野赛车

包装: P罩

日期: 2017-10-18

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 27.0 X 12.0 X 6.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.317

内盒个数: 2

外箱装量: 36

外箱长宽高: 96.0 X 38.0 X 87.0

2017-10-18
MKI709181      喷漆惯性越野赛车

包装: P罩

日期: 2017-10-18

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 27.0 X 12.0 X 6.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.347

内盒个数: 2

外箱装量: 36

外箱长宽高: 96.0 X 38.0 X 95.0

2017-10-18
MKI709172      喷漆惯性越野警车

包装: P罩

日期: 2017-10-18

毛/净重: 11.3 / 9.3

长宽高: 27.0 X 12.0 X 7.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.257

内盒个数: 2

外箱装量: 24

外箱长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

2017-10-18
MKI709163      喷漆惯性越野警车

包装: P罩

日期: 2017-10-18

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 27.0 X 12.0 X 7.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.347

内盒个数: 2

外箱装量: 36

外箱长宽高: 96.0 X 38.0 X 95.0

2017-10-18
MKI709154      喷漆惯性赛车

包装: P罩

日期: 2017-10-18

毛/净重: 20.0 / 17.0

长宽高: 24.0 X 10.5 X 7.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.343

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 88.0 X 47.0 X 83.0

2017-10-18
MKI709145      喷漆惯性赛车

包装: P罩

日期: 2017-10-18

毛/净重: 19.0 / 16.0

长宽高: 27.0 X 12.0 X 7.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.298

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 88.0 X 47.0 X 72.0

2017-10-18
MKI709127      喷漆惯性赛车

包装: 彩袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 26.0 / 23.0

长宽高: 27.0 X 12.0 X 7.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.339

内盒个数: 2

外箱装量: 144

外箱长宽高: 80.0 X 55.0 X 77.0

2017-10-18
MKI709118      喷漆惯性赛车

包装: 彩袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 23.0 / 20.0

长宽高: 27.0 X 12.0 X 7.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.305

内盒个数: 2

外箱装量: 144

外箱长宽高: 72.0 X 55.0 X 77.0

2017-10-18
MKI709109      喷漆惯性越野警车

包装: 彩袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 28.5 X 16.0 X 12.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.325

内盒个数: 2

外箱装量: 54

外箱长宽高: 87.0 X 37.0 X 101.0

2017-10-18
MKI709100      喷漆惯性越野警车

包装: 彩袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 18.0 / 15.0

长宽高: 28.5 X 16.0 X 12.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.347

内盒个数: 2

外箱装量: 54

外箱长宽高: 88.0 X 39.0 X 101.0

2017-10-18
MKI709091      喷漆惯性越野赛车

包装: 彩袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 28.5 X 16.0 X 11.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.316

内盒个数: 2

外箱装量: 54

外箱长宽高: 87.0 X 36.0 X 101.0

2017-10-18
MKI709073      喷漆惯性越野赛车

包装: 彩袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 28.5 X 16.0 X 12.0

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.329

内盒个数: 2

外箱装量: 54

外箱长宽高: 88.0 X 37.0 X 101.0

2017-10-18
MKI709064      展示盒灯光音乐电子吉他

包装: 展示盒

日期: 2017-10-18

毛/净重: 23.0 / 20.0

长宽高: 17.0 X 47.0 X 5.0

产品种类: A32   琴类玩具

外箱体积: 0.29

内盒个数: 2

外箱装量: 60

外箱长宽高: 78.0 X 49.5 X 75.0

2017-10-18
MKI709037      展示盒灯光音乐电子吉他

包装: 展示盒

日期: 2017-10-18

毛/净重: 23.0 / 20.0

长宽高: 17.0 X 47.0 X 5.0

产品种类: A32   琴类玩具

外箱体积: 0.29

内盒个数: 2

外箱装量: 60

外箱长宽高: 78.0 X 49.5 X 75.0

2017-10-18
MKI709028      窗盒4只喷漆滑行赛车

包装: 开窗盒/4

日期: 2017-10-18

毛/净重: 20.0 / 18.0

长宽高: 11.5 X 29.0 X 4.5

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.308

内盒个数: 2

外箱装量: 180

外箱长宽高: 91.0 X 38.0 X 89.0

2017-10-18
MKI709019      窗盒4只实色移印滑行赛车

包装: 开窗盒/4

日期: 2017-10-18

毛/净重: 20.0 / 18.0

长宽高: 11.5 X 29.0 X 4.5

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.308

内盒个数: 2

外箱装量: 180

外箱长宽高: 91.0 X 38.0 X 89.0

2017-10-18
MKI709010      窗盒4只喷漆滑行赛车

包装: 开窗盒/4

日期: 2017-10-18

毛/净重: 20.0 / 18.0

长宽高: 11.5 X 29.0 X 4.5

产品种类: A11   惯力玩具

外箱体积: 0.308

内盒个数: 2

外箱装量: 180

外箱长宽高: 91.0 X 38.0 X 89.0

2017-10-18
MKI708992      手提袋婴儿地毯配摇铃毛绒熊

包装: PVC袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 7.0 / 6.0

长宽高: 37.0 X 32.0 X 6.0

产品种类: A76   床头铃/地毯

外箱体积: 0.099

内盒个数: 0

外箱装量: 18

外箱长宽高: 77.0 X 40.0 X 32.0

2017-10-18
MKI708983      手提袋婴儿地毯配摇铃

包装: PVC袋

日期: 2017-10-18

毛/净重: 8.0 / 7.0

长宽高: 37.0 X 32.0 X 5.0

产品种类: A76   床头铃/地毯

外箱体积: 0.099

内盒个数: 0

外箱装量: 36

外箱长宽高: 77.0 X 40.0 X 32.0

2017-10-18
MKI708956      窗盒半合金回力工程车

包装: 开窗盒

日期: 2017-10-18

毛/净重: 32.0 / 29.0

长宽高: 20.0 X 5.0 X 9.0

产品种类: A38   合金金属

外箱体积: 0.336

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 82.0 X 41.0 X 100.0

购物车
成功加入购物车!